Rybackie Lokalne Grupy Działania (RLGD) funkcjonują na terenie całej Polski. Głównym celem każdego ze stowarzyszeń jest wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju przy wykorzystaniu środków unijnych z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. Strategie mają różne cele, jednak zgodnie z Priorytetem 4. PO Rybactwo i Morze przede wszystkim dążymy do zwiększenia zatrudnienia i spójności terytorialnej. 

Zrzeszamy przede wszystkim rybaków, gminy, na terenie których prowadzona jest gospodarka rybacka, przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem lokalnego rybactwa oraz sympatyków lokalnych ryb. Prowadzimy szeroko pojętą promocję ryb, informując o korzyściach płynących z ich jedzenia, tradycyjnej gospodarce stawowej oraz walorach przyrodniczych stawów. 

Na terenie Południowej i Centralnej Polski kilkanaście lokalnych grup rybackich połączyło siły tworząc Sieć Południową RLGD. Na naszych terenach prowadzona jest przede wszystkim hodowla karpia oraz pstrąga. Rozwiązujemy wspólnie branżowe problemy, występujemy wspólnie do  przedstawicieli władz w sprawach o tematyce rybackiej oraz realizujemy różne projekty współpracy. 

Niniejszy portal jest m.in. efektem jednego z projektu współpracy. Zdecydowaliśmy się na jego stworzenie, aby ułatwić gospodarstwom rybackim prowadzenie ich działalności. 

 

  

MASZ PYTANIA? NAPISZ!

Wprowadź imię i nazwisko!
Wprowadź numer telefonu!
Wprowadź adres E-mail Adres E-mail niedozwolony!
Wprowadź wiadomość

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” z siedzibą Biestrzynniku przy ul. Poliwody 18, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@lgropolszczyzna.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

Inne ciekawe serwisy

Licznik odwiedzin strony

Dzisiaj 4

Wczoraj 23

Miesiąc 501

Łączna liczba odwiedzających: 32384

Artykuł który warto przeczytać!

Kontakt