Kodeks Dobrej Praktyki Rybackiej w Chowie i Hodowli Ryb jest dokumentem wydanym przez Towarzystwo Promocji Ryb "Pan Karp".  (do pobrania: pełna treść Kodeksu

Obserwując zmiany w unijnym i krajowym prawodawstwie w całym sektorze rolnym, a także ewolucję postaw konsumentów na polskim i europejskim rynku spożywczym, Towarzystwo Promocji Ryb doszło do wniosku, że już w najbliższej przyszłości bardzo przydatnym może się okazać wykorzystanie stosowanych obecnie w rybactwie stawowym dobrych praktyk rybackich dla skuteczniejszego konkurowania o względy konsumentów. Stąd idea stworzenia Kodeksu Dobrych Praktyk Rybackich w Chowie i Hodowli Ryb i wpisania go na listę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). W ślad za pomysłem stworzenia Kodeksu, Towarzystwo Promocji Ryb pozyskało niezbędne środki do zrealizowania tego przedsięwzięcia i zaproponowało współpracę ekspertom ściśle powiązanym z praktyką rybacką. Prace nad formą Kodeksu i jego treścią trwały od 2013 r. do jesieni 2014 r., kiedy to projekt przesłano do konsultacji wszystkim krajowym organizacjom rybackim. W dniach 15-17 września 2014 r. w Falentach odbyła się konferencja, na którą zgłosili się hodowcy i przedstawiciele administracji w rekordowej liczbie 300 osób. Uczestnicy konferencji brali aktywnie udział w warsztatach, gdzie zgłaszano uwagi do projektu Kodeksu bezpośrednio autorom poszczególnych rozdziałów. W ich rezultacie pierwotny kształt Kodeksu został gruntownie przebudowany, a zapisy wypracowane w trakcie tych konsultacji zostały uwzględnione w ostatecznym kształcie dokumentu. W dalszej kolejności, Towarzystwo Promocji Ryb złożyło wniosek do MRiRW o wpisanie Kodeksu Dobrych Praktyk Rybackich w Chowie i Hodowli Ryb na listę kodeksów MRiRW, co stało się faktem poprzez wydanie decyzji w dniu 30.06.2015 r. i zamieszczenie Kodeksu na stronie internetowej www.minrol.gov.pl .
Kodeks, który powstał, jest w równej mierze dziełem autorów i efektem szeroko zakrojonych konsultacji branżowych.
Kodeks jest własnością całej branży rybnej, gdyż w jego tworzeniu uczestniczyli członkowie wielu organizacji. Jest to zatem dokument, który może zaakceptować i stosować każdy hodowca, niezależnie od gatunku hodowanych ryb i niezależnie
od tego, czy i do jakiej należy organizacji zawodowej.

/Wstęp do Kodeksu Dobrej Praktyki Rybackiej - Zarząd Towarzystwa Promocji Ryb/

MASZ PYTANIA? NAPISZ!

Wprowadź imię i nazwisko!
Wprowadź numer telefonu!
Wprowadź adres E-mail Adres E-mail niedozwolony!
Wprowadź wiadomość

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” z siedzibą Biestrzynniku przy ul. Poliwody 18, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@lgropolszczyzna.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

Inne ciekawe serwisy

Licznik odwiedzin strony

Dzisiaj 16

Wczoraj 27

Miesiąc 638

Łączna liczba odwiedzających: 33300

Artykuł który warto przeczytać!

Kontakt