1. Ustawa o rybactwie śródlądowym:
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19850210091/U/D19850091Lj.pdf 
 1. Prawo wodne:
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001566/U/D20171566Lj.pdf  
 1. Rozporządzenie MRiRW z dnia 14 października 2008r., w sprawie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie sektora akwakultury:
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20081901167/O/D20081167.pdf 
 1. Sprawozdanie OS-4:
  http://form.stat.gov.pl/formularze/2018/passive/Os-4.pdf  
 1. Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska (rozporządzenie MŚ z dnia 27 lutego 2014r):
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000274/O/D20140274.pdf 
 1. Ustawa o odpadach:
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000021/U/D20130021Lj.pdf  
 1. Rozporządzenie MRiRW z dnia 19 lutego 2013r., w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji gospodarki rybackiej:
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000326/O/D20130326.pdf 
 1. Rozporządzenie MRiRW z dnia 30 września 2015r., w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej: 
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001703/O/D20151703.pdf 
 1. Rozporządzenie MRiRW z dnia 21 marca 2016r., w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej:
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000451/O/D20160451.pdf 
 1. Rozporządzenie (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r., ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności:
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R0178&from=PL

KODEKS DOBREJ PRAKTYKI RYBACKIEJ W CHOWIE I HODOWLI RYB

Zagadnienia kodeksu przedstawione w formie pytań i odpowiedzi.

AKTUALNOŚCI RYBACKIE

Przydatne informacje dla sektora rybackiego!

MASZ PYTANIA? NAPISZ!

Wprowadź imię i nazwisko!
Wprowadź numer telefonu!
Wprowadź adres E-mail Adres E-mail niedozwolony!
Wprowadź wiadomość

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” z siedzibą Biestrzynniku przy ul. Poliwody 18, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@lgropolszczyzna.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

Inne ciekawe serwisy

Licznik odwiedzin strony

Dzisiaj 4

Wczoraj 23

Miesiąc 501

Łączna liczba odwiedzających: 32384

Artykuł który warto przeczytać!

Kontakt